Nu kan du slänga bokföringen för 2009

Nu kan du slänga bokföringen för 2009

Nu får du äntligen slänga bokföringen för 2009 och tidigare år. Det inbegriper verifikationer (fakturor, kvitton etc), bokföringsrapporter, bokslut och inkomstdeklarationer. Det är möjligt 7 år efter året du hade bokslut. Enligt bokföringslagen (BFL) måste du spara...
Företagande – en väg ur fattigdom

Företagande – en väg ur fattigdom

Dagboken AB stödjer kvinnogrupper i fundacion progresar i Guatemala. Kristina Boman, civilekonom och entreprenör, har under många år engagerat sig för att hjälpa fattiga Mayaindianer i Guatemala. 2009 startades två projekt, ett jordbruksprojekt där 350 fattiga...