Förslag till nya skatteregler för aktiebolag

Förslag till nya skatteregler för aktiebolag

Kort sammanfattning av förslag till nya skatteregler för aktiebolag Förslag: Sänkt bolagsskatt till 20 procent Avdragsförbud för ränta i gränsöverskridande situationer Begränsningar av ränteavdrag i bolagssektorn Skatteregler för finansiella leasingavtal Ändrade...