Prisbasbeloppet för 2019

Prisbasbeloppet för 2019

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018. Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet)...
Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs

En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Återinförandet innebär att en skattereduktion kommer ges med 25 procent av den sammanlagda avgiften som en medlem under året har betalat till en svensk...