Arkivering – vad gäller mina fakturor, kvitton m.m.

Arkivering – vad gäller mina fakturor, kvitton m.m.

Hur länge måste räkenskapsinformation sparas? Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader....