Våra tjänster

Revision

Inom företaget har vi även revision som ger en bekräftelse på att årsredovisningen ger en korrekt och rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning.

Vi vill etablera ett långsiktigt samarbete med dig där vi kan bidra till att förbättra företagets utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. I samband med revisionen sätter vi oss in i din situation som företagare och kan löpande fungera som ett bollplank för ditt företag i olika frågor.

Bokslut

Vi hjälper dig som kund med konsultationer kring bokslut. Det betyder att vi hjälper dig med upprättande av delårsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning, deklarationer mm. Ett kvalitativt bokslut är en trygghet för såväl koncerner som mindre företag.

Bolagsbildning

När ni vill bilda ett nytt bolag hjälper vi gärna till med detta. Vi upprättar alla handlingar som är nödvändiga för registreringen och sköter all kontakt med bolagsverket och skatteverket.

Bolagspärm upprättas när bolaget är klart.

Aktiebok & Aktiebrev
Vi hjälper även till med att upprätta aktiebok och aktiebrev i samband med uppstarten av ditt aktiebolag.

Handelsbolag, Kommanditbolag och enskilda firmor
Vi erbjuder hjälp att starta handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

Övrigt Bolag
Vi bistår med allt som rör bolag och företagande som exempel, fusion m.m.

Tänk på att bolaget är juridisk person först efter registrering hos Bolagsverket.

Starta företag

Det är mycket att tänka på när du ska starta eget företag och vi diskuterar gärna med dig i frågor kring affärsidén, ekonomin, finansieringen, försäkringarna, bolagsformen m.m. Vi hjälper dig också i dina kontakter med finansiärer och myndigheter.

Hos oss får du 1 timmes gratis rådgivning. Då går vi tillsammans igenom din affärsidé och diskuterar val av företagsform. Om du sedan vill anlita oss så hjälper vi dig gärna vidare att upprätta likviditets- och resultatbudget, ordnar med bolagsbildning, upplägg av redovisning mm.

Rådgivning

Att anlita rådgivare innan beslut fattas kan vara en av dina bästa investeringar.

Vi har gedigen erfarenhet från flera olika verksamheter och transaktioner. Under många år har vi verkat som rådgivare åt ägarledda bolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

Skatterådgivning

Lagstiftningen förändras konstant vad gäller skatter och det är därför viktigt att hela tiden vara uppdaterad. Vår Skattejurist bevakar nyheter och uppdaterar oss regelbundet på vad som händer inom skatteområdet för att vi ska kunna hjälpa ditt företag till en så bra skattesituation som möjligt.

Rådgivning vid köp och försäljning av företag

Vi biträder vid köp och försäljning av företag samt i samband med generationsskiften.

Rådgivning vid val av företagsform

Vi hjälper dig även i frågor som rör ändring av företagsform, upprättande av aktieägaravtal m.m.

Redovisning

Vad sägs om att fokusera på det centrala i din verksamhet och arbeta mot bättre lönsamhet? Överlåt din löpande bokföring till Dagboken AB. Vi är en erfaren och pålitlig partner som avlastar allt från små och medelstora ägarledda företag till dig som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. För de flesta kunder tar vi hand om allt men en del kunder väljer att sköta faktureringen själva vilket fungerar alldeles utmärkt.

Uppföljning När allt är bokfört, avstämt och klart tar nästa steg över. Den korrekta bokföringen leder fram till ett resultat som våra kunder delges antingen via ett personligt möte, mail eller telefon. Olika kunder har olika behov och vi kommer överens om vilket sätt som passar dig bäst. En del vill ha personliga genomgångar varje månad, några varje kvartal. Om du väljer vårt webbaserade system så kan du enkelt gå in och titta på ditt löpande resultat själv genom vägledning från oss. Vi är måna om att lämna ifrån oss ett material som stämmer med månadens händelser och att våra kunder känner sig uppdaterade på sitt resultat och sin ekonomiska ställning.

Nyckeltal Vi hjälper till med att ta fram olika nyckeltal som hjälper dig att se hur du ligger till och presterar.

Budget och likviditetsplanering Självklart hjälper vi på Dagboken AB till med budget och likviditetsplanering.

K2 / K3 Vi lotsar Er genom K2/K3 frågeställningar och väljer det lämpligaste regelverket för just Ert företag. 

Årsbokslut och årsredovisning När räkenskapsåret är över planerar vi tillsammans med våra kunder och ser till att årsredovisningen kommer Bolagsverket tillhanda i god tid.

Deklarationer Vi tar hand om inkomstdeklaration för alla våra kunder. Även de privata inkomstdeklarationerna inklusive K10 för de som så önskar och behöver.

Övriga tjänster

Alkoholtillstånd/Serveringstillstånd

Dagboken AB hjälper till med att upprätta och sammanställa ansökningar om serveringstillstånd. Det krävs tillstånd från kommunen för att servera (sälja) alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd gäller för ett företag eller en förening i en viss lokal. Vid byte av ägare till en restaurang eller ändring av bolagsform behövs en ny ansökan om tillstånd. Att söka serveringstillstånd anses av många vara en krånglig process, det ställs höga krav på dig som tillståndshavare och det är många dokument som ska upprättas. Vi har lång erfarenhet av kontakt med kommunen och har hjälpt många verksamheter att söka sina serveringstillstånd. Uppfyller din verksamhet kraven så fixar vi serveringstillståndet.

Avtal

Av­tals­skriv­ning, el­ler som man ibland sä­ger kon­trakts­skriv­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och andra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. Hör av dig så kan vi rådgöra om vi kan hjälpa dig med just ditt avtal.

Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Dagboken AB erbjuder en effektiv och bekymmersfri förvaltning med moderna verktyg.

Ekonomi handlar om ordning och reda i vardagen. Hyres/avgiftshantering, löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar. Lika viktigt är det att summera det som har hänt och blicka framåt. Om du vet vad som väntar i fastigheten är det lättare att sätta hyror och avgifter och i god tid göra avsättningar för kommande underhåll och investeringar.

Dagboken AB blir Ert bollplank och jobbar för att underlätta styrelsearbetet och hjälper till med den ekonomiska planeringen inför framtiden. Hör av Er så berättar vi närmare om vad vi kan hjälpa just Er med.

Hos Dagboken AB hittar du redovisningskonsulter med mångårig kompetens inom allt från
löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning.

010-1399890