Bolagsbildning

När ni vill bilda ett nytt bolag hjälper vi gärna till med detta. Vi upprättar alla handlingar som är nödvändiga för registreringen och sköter all kontakt med bolagsverket och skatteverket.
Bolagspärm upprättas när bolaget är klart.

Aktiebok & Aktiebrev
Vi hjälper även till med att upprätta aktiebok och aktiebrev i samband med uppstarten av ditt aktiebolag.

Handelsbolag, Kommanditbolag och enskilda firmor
Vi erbjuder hjälp att starta handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

Övrigt Bolag
Vi bistår med allt som rör bolag och företagande som exempel, fusion m.m.

Tänk på att bolaget är juridisk person först efter registrering hos Bolagsverket.

Hos Dagboken AB hittar du redovisningskonsulter med mångårig kompetens inom allt från
löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning.

010-1399890