Övriga tjänster

Alkoholtillstånd/Serveringstillstånd

Dagboken AB hjälper till med att upprätta och sammanställa ansökningar om serveringstillstånd. Det krävs tillstånd från kommunen för att servera (sälja) alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd gäller för ett företag eller en förening i en viss lokal. Vid byte av ägare till en restaurang eller ändring av bolagsform behövs en ny ansökan om tillstånd. Att söka serveringstillstånd anses av många vara en krånglig process, det ställs höga krav på dig som tillståndshavare och det är många dokument som ska upprättas. Vi har lång erfarenhet av kontakt med kommunen och har hjälpt många verksamheter att söka sina serveringstillstånd. Uppfyller din verksamhet kraven så fixar vi serveringstillståndet.

Avtal

Av­tals­skriv­ning, el­ler som man ibland sä­ger kon­trakts­skriv­ning, är en vik­tig del i en fram­gångs­rik af­färs­verk­sam­het. Ge­nom väl­skriv­na av­tal und­vi­ker man ju­ri­dis­ka fall­gro­par och andra pro­blem som kan ma­ni­fe­ste­ra sig i en av­tals­re­la­tion. Hör av dig så kan vi rådgöra om vi kan hjälpa dig med just ditt avtal.

Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Dagboken AB erbjuder en effektiv och bekymmersfri förvaltning med moderna verktyg.

Ekonomi handlar om ordning och reda i vardagen. Hyres/avgiftshantering, löpande bokföring, bokslut och årsredovisningar. Lika viktigt är det att summera det som har hänt och blicka framåt. Om du vet vad som väntar i fastigheten är det lättare att sätta hyror och avgifter och i god tid göra avsättningar för kommande underhåll och investeringar.

Dagboken AB blir Ert bollplank och jobbar för att underlätta styrelsearbetet och hjälper till med den ekonomiska planeringen inför framtiden. Hör av Er så berättar vi närmare om vad vi kan hjälpa just Er med.

 

Hos Dagboken AB hittar du redovisningskonsulter med mångårig kompetens inom allt från
löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning.

010-1399890