Rådgivning

Att anlita rådgivare innan beslut fattas kan vara en av dina bästa investeringar.

Vi har gedigen erfarenhet från flera olika verksamheter och transaktioner. Under många år har vi verkat som rådgivare åt ägarledda bolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag.

Skatterådgivning

Lagstiftningen förändras konstant vad gäller skatter och det är därför viktigt att hela tiden vara uppdaterad. Vår Skattejurist bevakar nyheter och uppdaterar oss regelbundet på vad som händer inom skatteområdet för att vi ska kunna hjälpa ditt företag till en så bra skattesituation som möjligt.

Rådgivning vid köp och försäljning av företag

Vi biträder vid köp och försäljning av företag samt i samband med generationsskiften.

Rådgivning vid val av företagsform

Vi hjälper dig även i frågor som rör ändring av företagsform, upprättande av aktieägaravtal m.m.

Hos Dagboken AB hittar du redovisningskonsulter med mångårig kompetens inom allt från
löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning.

010-1399890