Revision

Inom företaget har vi även revision som ger en bekräftelse på att årsredovisningen ger en korrekt och rättvisande bild av verksamhetens resultat och ställning.

Vi vill etablera ett långsiktigt samarbete med dig där vi kan bidra till att förbättra företagets utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. I samband med revisionen sätter vi oss in i din situation som företagare och kan löpande fungera som ett bollplank för ditt företag i olika frågor.

Vi hjälper också till vid bokslut

Hos Dagboken AB hittar du redovisningskonsulter med mångårig kompetens inom allt från
löpande redovisning till årsredovisning, inkomstdeklarationer och rådgivning.

010-1399890