Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in först efter dag 21. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i.

Från och med 15 december behöver den som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg direkt vid ansökan, utan först efter dag 21 i sjukperioden. Detta gäller även för den som vårdar sjuka barn där intyg behövs först efter dag 21.

Detta gäller under en begränsad period. Nedan kan du läsa vad som gäller för respektive ersättning.

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari

Om din första sjukdag är 15 december eller senare behöver du inte lämna något läkarintyg förrän efter dag 21 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Vi kommer fatta beslut om sjukpenning utifrån uppgifterna i din ansökan. Om vi behöver kompletterande uppgifter tar vi i första hand kontakt med dig eller din arbetsgivare.

Om din första sjukdag är före den 15 december 2020 så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden.

Detta gäller till och med 31 januari 2021.

Ersättning för vab – gäller till och med 30 april

Från och med 15 december behöver du som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för ditt sjuka barn vid dag åtta, utan först efter dag 21. Detta gäller till och med 30 april 2021.

Smittbärarpenning – läkarintyg behövs fortfarande från dag 1

Om du ansöker om smittbärarpenning för att du själv är smittad, eller bor tillsammans med någon som är smittad, behöver du fortfarande ha ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får gå till jobbet på grund av risk för att smitta andra.