Nu är förändringar på gång, regeringen har beslutat att från och med den 1:e juli 2024 behöver papperskvitton bara sparas fram tills dess att det finns en digital kopia.

Vad betyder den kommande lagändringen?

Så vad händer nu? Är det bara att elda upp alla pärmar? Nja, riktigt så är det inte:

  • Skyldigheten att ha en ordnad bokföring ändras inte.
  • Detta innebär också att du som företagare inte bara kan kasta dina kvitton.
  • När lagen väl trätt i kraft kommer du kunna kassera kvitton som du tagit emot fysiskt men som du via en app eller motsvarande har fört över till ett elektroniskt format.
  • Den stora besparingen för näringslivet kommer ta ett tag innan den märks eftersom det är en förändringsprocess med nya rutiner som måste gås igenom.
  • Lagen gäller endast de kvitton som du får efter att lagen har trätt i kraft.

− Kvittobeslutet är ett bra och viktigt steg för den här regeringen att visa att man menar allvar med att sänka företagens administrativa kostnader – kanske det största sedan revisionsplikten för små bolag avskaffades.