Dagboken AB följer löpande utvecklingen kring coronaviruset och hur det påverkar företagares verksamhet. Det skiljer sig stort utifrån vilken verksamhet du bedriver men blir det en långvarig påverkan på samhället så kommer det att påverka oss alla på ett eller annat sätt. Vi kommer att försöka hålla hemsidan uppdaterad med det senaste vi vet så håll koll om du har funderingar eller hör av dig till oss. Vi har högt tryck på telefonerna just nu med oroliga kunder men ge inte upp – fortsätt ring eller sms:a/maila om att du vill bli uppringd. Lite kort information om det vi vet hittills och vilka rekommendationer som finns för tillfälligt. Torsdag 19/3 kommer mer detaljerad information från Regeringen om krispaketets utformning. Vi återkommer då med en sammanfattning.

Slopad karensdag

När det gäller slopad karensdag rekommenderar Företagarnas juridiska rådgivning arbetsgivare att fortsätta göra karensavdrag till det kommer mer detaljerat besked om hur den slopade karensdagen ska hanteras.

Staten tar hela sjuklönekostnaden

Regeringen föreslår också att staten – tillfälligt –ska ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader. Det gäller under april och maj. Även egenföretagare ska ersättas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Särskilt viktigt är detta efter regeringens besked om att slopa karensdagen och slopande av läkarintyg vid sjukdom efter dag sju. Dessvärre gäller inte beslutet för mars månads sjukfrånvaro som redan har skjutit i höjden

För dig som funderar på korttidspermittering så har företagarna samlat information om det som man vet idag, se vidare på följande länk: https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/semester-ledighet/vad-ar-korttidspermittering/

Regeringen har öppnat upp för tillfälliga skattelättnader: I förra veckans extra ändringsbudget föreslog regeringen möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt för två månader, i upp till ett år. Det nya beskedet innebär att anståndet utökas från två månader till att gälla tre månader under perioden januari-september 2020. Anståndet kommer även att gälla moms – dock ej för de företag som redovisar moms en gång per år.

Anstånd inte gratis

I januari 2009 infördes anstånd för skatt som en åtgärd för att hantera den dåvarande finanskrisen. Åtgärden syftar nu som då till att inte likviditeten i företagen ska sina och att man parerar de akuta effekterna av coronakrisen. Små företag har ofta små marginaler och svårt att hitta alternativ finansiering på kort varsel. Dock är det viktigt att understryka att det inte är gratis att begära anstånd.

− Räntan och avgiften för anstånd kommer enligt regeringens lagrådsremiss bli 6,6 procent av det beviljade anståndsbeloppet fram till och med förfallomånaden. Företagare som ansöker om anstånd behöver därför räkna med marginaler för att kunna betala anståndsränta.

Även under normala omständigheter finns möjlighet att ansöka om anstånd med inbetalning av skatt, men Skatteverket tillämpar reglerna restriktivt och det är svårt att få anstånd bara på grund av att företaget har bristande likviditet.

− Det regeringen föreslagit är en ny grund för anstånd, utöver de befintliga. Skatteverket måste i detta läge handlägga anståndsansökningarna snabbt och ge godkännanden brett. Lagrådsremissens formuleringar antyder att godkännande ska vara presumtion och att bara bolag med betydande skatteskulder eller företag som missköter sin ekonomi och är att betrakta som oseriösa ska underkännas.

Tänk långsiktigt

I en kris är det lätt att ha fullt upp med att få vardagen att fungera, men det är viktigt att inte glömma bort att ett anstånd med att betala skatt inte innebär att skatterna efterskänks. Det uppskjutna skattebeloppet ska betalas tillbaka.

– Det gäller att bedöma om man har ett tillräckligt stort överskott om ett år för att då kunna betala tillbaka det uppskjutna skattebeloppet. Det gör att man bör vara noga med vad den ökade likviditeten används till.

Länkar med bra information:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html

https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Hör av er om ni vill ha stöd och råd – vi försöker som sagt hålla oss uppdaterade kring det senaste. Sist men inte minst – var rädda om er och de i er omgivning – det kommer bli en tuff tid framöver men vi tror de flesta kommer ur krisen och landa på fötterna om man behåller lugnet och tänker till.

Vi på Dagboken AB