Avstämningen öppnar 14 oktober.

Avstämningen ska inkomma senast 10 november.

Har du inte fått beslut om första avstämningen kommer du istället få ett individuellt avstämningsdatum när Tillväxtverket handlagt ditt ärende. Oavsett startdatum har du 28 dagar på dig att göra nästa avstämning.

Alla som har beviljats stöd om korttidsarbete ska göra avstämningar var tredje månad. Nu är datum klara för när du som sökt stöd med start i april och maj ska göra din andra avstämning. Du kommer att få ett mejl från oss när andra avstämningen öppnar. Du har 28 dagar på dig att göra din andra avstämning.

Datum som gäller för avstämning två:

  • Du som ansökt stöd med start i april ska göra din avstämning mellan 14 oktober och 10 november.
  • Du som sökt stöd med start i maj ska göra din avstämning mellan 14 november och 11 december.

Du kommer att få ett mejl från oss när du kan göra din andra avstämning.

Jag har ett annat datum i mitt beslut från första avstämningen

Tillväxtverket har tidigare meddelat att andra avstämningen ska genomföras med start 1 oktober för dig med startmånad i april och 1 november för dig med startmånad i maj. På grund av tekniska skäl flyttar Tillväxtverket datum för dig som ska göra din andra avstämning i oktober och november från den 1 till den 14 varje månad.

Inte fått beslut om första avstämningen?

För att kunna genomföra din andra avstämning måste du ha fått beslut om första avstämningen. Du ska alltså inte påbörja andra avstämningen innan du fått ett beslut om första avstämningen.

Tillväxtverket är medvetna att alla inte kommer att hinna få beslut om sin första avstämning när andra avstämningen öppnar. Handläggningen av avstämningar och ansökan om mer stöd är mer komplex än första ansökan eftersom det nya sökta beloppet stäms av mot redan utbetalat belopp. Tillväxtverket arbetar intensivt med handläggningen och deras ambition är att alla ska ha fått beslut när andra avstämningen öppnar. Har du inte fått beslut kommer du istället få ett individuellt avstämningsdatum när Tillväxtverket handlagt ditt ärende. Oavsett startdatum har du 28 dagar på dig att göra nästa avstämning.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida eller hör av er om ni behöver stöd. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/aktuellt-om-korttidsarbete/korttidsnyheter/2020-09-28-nya-datum-for-avstamning-tva.html