Regeringen har presenterat två olika elstöd för företag, ett generellt som alla företag som är berättigade elstöd kan ansöka om samt ett extra elstöd för elintensiva företag. Det är Skatteverket och Energimyndigheten som hanterar utbetalningarna.

Företag som har verksamhet i elområde 3 och 4 kommer kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst hos Skatteverket som beräknas öppna den 30 maj 2023.

Hur stort är elstödet?
• Företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kWh.
• Företag i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kWh.

Hur stort elstödet blir baseras på företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.

Hur betalas elstödet ut?
Pengarna betalas ut via företagets skattekonto. Kontrollera att ditt företag har ett mottagarkonto registrerat hos Skatteverket. Det gör du enklast genom att logga in i e-tjänsten Skattekonto på Skatteverkets webbplats.

Mer information om elstöd till företag hittar du på Skatteverkets webbplats

Extra elstöd för elintensiva företag

Företag som räknas som elintensiva företag kan ansöka om det extra elstödet. Stödet riktar sig till företag i hela Sverige.

Uppfyller du kriterierna för ett elintensivt företag får du både det generella stödet samt det extra elstödet. Energimyndigheten har fått i uppdrag att betala ut stödet till elintensiva företag.

Vad är ett elintensivt företag?
Företag som räknas som elintensiva företag ska ha haft en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

Vilka elintensiva företag kan få elstöd?
Elintensiva företag får stöd för den del av elkostnaderna under perioden oktober – december 2022 som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021. För att stödet ska betalas ut är det flera faktorer som spelar in, bland annat ska företagets beräknade stöd uppgå till minst 50 000 kronor.

Du kan använda dig av Energimyndighetens beräkningsverktyg för att se om ditt företag är ett av de som kan få ta del av det extra stödet.

Hur betalas det extra elstödet ut?
Ansökan är öppen mellan den 6 mars och 17 april 2023. Ansökan görs via Mina sidor på Energimyndighetens webbplats när ansökan öppnar.

Mer information om det extra elstödet för elintensiva företag hittar du på Energimyndighetens webbplats