Skatteverket har fattat ett policybeslut om att inte påföra förseningsavgift för de deklarationer som omfattas av byråanstånd om deklarationen lämnas innan den 15 juli 2020. 

För deklarationer som lämnas efter den 15 juli 2020 kommer frågan om förseningsavgift att prövas i varje enskilt fall. I det fall förseningen beror på den rådande situationen av coronavirus och detta kan göras antagligt kan befrielse från förseningsavgift bli aktuell även om deklarationen lämnas efter den 15 juli.

Vi tror att denna respit kommer att ge branschen ökad förutsättning att hålla fortsatt hög kvalitet i leveransen till kundföretagen och i det material som lämnas in till Skatteverket.

Srf driver även frågan om förseningsavgifter hos Bolagsverket, men beslut kring detta har inte meddelats ännu.