För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen föreslår regeringen att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för första och andra kvartalet 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Vilka kan få stödet?

På motsvarande sätt som gällde för perioden april-juni 2020 föreslås stödet riktas till företag i detaljhandeln samt till hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Lista: Föreslagna branscher att ta emot hyresstöd

En överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatt på hyran ska ha tecknats skriftligen senast den 31 maj 2021 när det gäller kvartal 1 – regeringen kommer återkomma när det gäller kvartal 2. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen.

Hur stort blir stödet?

Stöd får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden.

Det finns ett tak för stödet. Stödet får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. I det beloppet ingår också hyresstöd som avser andra kvartalet 2020, första kvartalet 2021 och andra kvartalet 2021 samt omställningsstöd för juni och juli 2020. När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

När kan ansökan om stödet för första kvartalet göras?

Hyresstöd för perioden 1 januari till och med den 31 mars träder i kraft och kommer att gå att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni.

När kan ansökan om stödet för andra kvartalet 2021 göras?

Regeringen har aviserat att hyresstödet avses förlängas till att även omfatta andra kvartalet 2021. Regeringen avser återkomma med ytterligare information så snart som möjligt. Utgångspunkten är att den förlängningen kommer att följa utformningen av hyresstödet för perioden januari-mars.