Företagarnas juridiska rådgivning har sammanställt en checklista med sex punkter, från ändrade regler och bestämmelser till julgåvor som sätter guldkant på tillvaron.

1. Planera för hävda restriktioner

Den 29 september togs det fjärde av de fem steget i regeringens plan för att lyfta restriktioner som infördes under pandemin. Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för privata sammankomster tas bort. Kvarvarande restriktioner för serveringsställen tas också bort. Även Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort.

Det femte och sista steget i avvecklingen av restriktionerna är inte tidsatt. Där ingår bland annat möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning enligt förordning 2020:115, begränsningsförordningens regler om att undvika trängsel samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att undvika trängsel, god handhygien med mera.

− Har du anställda som jobbat på distans och kan börja återgå till att arbetsplatsen är det bra att vara tydlig med information i god tid och ha tänkt igenom vilka behov som kan finnas så länge pandemin pågår.

Om du arrangerar evenemang, hyr ut lokaler eller har servering bör du tänka på hur du vill göra med informationsskyltar, handsprit, extra städning och annat så att dina gäster eller kunder känner sig trygga efter att restriktionerna hävts.

2. Sista chansen få stöd för korttidsarbete

I somras förlängde riksdagen korttidsstödet till att omfatta månaderna juli, augusti och september. Precis som för tidigare perioder är permitteringsnivåerna 20, 40, 60 och 80 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden.

− Det är inte bara företag som tidigare under pandemin permitterat personal som kan använda sig av den här möjligheten. Alla som uppfyller kraven kan skicka in en ansökan i november för att söka stöd för perioden juli till september.

Fram till och med den 17 september vad det möjligt att retroaktivt teckna det avtal med arbetstagarna om korttidsarbete. Nu efter den 17 september är det endast möjligt att teckna avtal för kvarvarande tid, från dess att avtalet undertecknats.

Ansökan om korttidsstöd för juli-september öppnar i november. Tillväxtverket har mer information på sin webbplats.

3. Från 1 oktober kan du kräva läkarintyg igen

När pandemin slog till fattade regeringen beslut om att införa undantag från anställdas krav på att lämna in läkarintyg till arbetsgivaren dag åtta i sjuklöneperioden vid ansökan om sjukpenning.

Detta undantag tas bort den 1 oktober. Det betyder att en anställd som har sin första sjukdag den 1 oktober ska visa upp ett läkarintyg till dig som arbetsgivare på den åttonde dagen för att få sjuklön från arbetsgivaren.

Du kan läsa mer om det slopade undantaget i Företagarnas juridiska FAQ:
Slopat krav på läkarintyg

4. Ändrade regler för kompensation för höga sjuklönekostnader

Från och med oktober upphör de tillfälliga reglerna för kompensation för sjuklönekostnader som riksdag och regering införde tidigare under pandemin. Den förstärkta kompensationen infördes för att avlasta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader. Beräkningsmodellen har sett olika ut under perioden april-juli år 2020 och från augusti 2020 till och med september 2021.

− Du som företagare behöver inte göra något särskilt när de tillfälliga reglerna upphör, men det är bra att känna till att det sker. Du ska betala ut sjuklön till anställda precis som vanligt.

Det är Försäkringskassan som ombesörjer hur mycket en arbetsgivare ska få i ersättning utifrån den information som lämnas i arbetsgivardeklarationen som skickas till Skatteverket och Skatteverket betalar ut ersättningen till arbetsgivarens skattekonto.

5. Planera bemanning under jul och nyår

För än man anar är det dags för julhelg och nyårsfirande. Årets julhelg är ingen så kallad arbetstagarjul som innebär att det går att få en lång sammanhängande ledighet med några få ledighetsdagar. Både julafton och nyårsafton infaller på en fredag. Däremot finns det alltid situationer som kan dyka upp för dig som har anställda som är lättare att hantera med bra framförhållning och planering. Kanske behöver du anpassa verksamheten eller ta in säsongspersonal?

− Utgångspunkten är att arbetstagaren ska ha så god förutsebarhet som möjligt avseende förläggningen av den ordinarie arbetstiden. Om arbetstagaren och du som arbetsgivare har avtalat om vissa specifika arbetstider får du inte ensidigt ändra i dessa till nackdel till arbetstagaren.

För dig som är medlem i Företagarna finns kunskap och tips om hur d ska göra med schemaläggning och andra frågor som handlar om att ha anställda i Arbetsgivarhandboken.

Gå till Arbetsgivarhandboken (kräver inloggning).

6. Planera inför julbord och julklappar

En trevlig avslutning på året är att visa medarbetare eller kunder och leverantörer uppskattning genom att bjuda på mat eller ge en gåva. Men reglerna för representation och gåvor kan ibland upplevas som snåriga, trots att det är flera år sedan avdragsrätten för representationsmåltider avskaffades.

Generellt sett gäller att en julfest för anställda är intern representation och om den hålls för kunder och leverantörer är det extern representation. Det går inte att dra av dessa kostnader. Om de anställda bjuds på jullunch på en restaurang är det en måltid som ska förmånsbeskattas.

– Förfriskningar och enklare förtäring som inte kan ses som en måltid är fortfarande avdragsgilla. Det går alltså bra att bjuda på ett glöggmingel med lättare tilltugg.

När det gäller julgåvor är sådana skattefria om gåvan till en anställd inte överstiger 500 kronor, inklusive moms. Precis som i fjol finns det i år på grund av pandemin möjlighet att använda en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 2 000 kronor inklusive moms per anställd.

− Den tillfälliga skattefriheten för gåvor gäller utöver ordinarie skattefria gåvor exempelvis julgåvor.

Hör av er till oss om ni har några frågor om ovan eller behöver förtydligande av vad som gäller för just ditt företag. /Vi på Dagboken AB