Riksdagen har beslutat att ersätta karensdag med ett karensavdrag. Syftet är att få ett mer rättvist ersättningssystem, och det börjar gälla för nya sjukperioder från och med 1 januari 2019.

Bakgrunden känner du till – när en anställd blir sjuk ska man som arbetsgivare betala sjuklön under de första 14 dagarna i sjukperioden. Sjuklönen är 80% av den lön och förmåner som den anställde skulle ha fått om den arbetat och betalas dag 2 – 14. Enligt dagens regler är första dagen en karensdag.

Stor variation

Men avdraget för karensdagen kan med dagens regler skilja sig mycket mellan olika anställda. En anställd som exempelvis går hem två timmar innan arbetsdagen är slut får endast ett karensavdrag på två timmar, medan en anställd som arbetar oregelbundet kan få ett karensavdrag för första dagen på tio timmar vid ett långt arbetspass.

Så fungerar karensavdrag

Det nya karensavdraget ska motsvara 20% av den genomsnittliga veckoersättningen av sjuklön. Avdraget blir alltså lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk, vilket har betydelse för de som har olika långa arbetspass. Avdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön som betalas ut. Arbetsgivaren kommer att göra ett sjukavdrag och betala ut sjuklön från och med första dagen i sjukperioden. Man gör också ett karensavdrag som kan motsvara hela dagen, del av dag eller fördelat på flera dagar.

Fakta om de nya reglerna för karens:

  • Karensavdraget ska motsvara 20% av genomsnittliga veckoersättningen.
  • När den anställde blir sjuk görs från och med dag 1 ett sjukavdrag som kompletteras med sjuklön.
  • Ett karensavdrag för sjukperioden.
  • Karensavdraget kan aldrig bli större än den sjuklön som betalas ut för perioden
  • Karensavdraget kan motsvara hela dagen, del av dag eller vara fördelat på flera dagar.
  • Återinsjuknande inom 5 dagar medför inget nytt karensavdrag görs utan sjuklöneperioden fortsätter. Har dock inte hela karensavdraget dragits för tiden innan återinsjuknande dras det på det nya frånvaron.
  • Karensavdrag ska inte göras på anställda som omfattas av högkostnadsskydd.
  • Kollektivavtal styr, kontrollera i ditt avtal.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss….