Sent på onsdagseftermiddagen presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ett nytt krispaket för att hjälpa de mindre företagen att hantera den mycket allvarliga kris som coronaviruset har lett till i ekonomin och som slår stenhårt mot företagen.

Tredje krispaketet

Regeringen har tidigare presenterar två krispaket. Fokus har legat på krediter, men även på att lyfta av kostnader från företagen. Det nya krispaketet fortsätter på den inslagna vägen och visar att regeringen varit lyhörd inför de starka signaler som skickats från flera håll.

− Genom att rikta insatserna till de mindre företagen kommer dagens krispaket troligen bidra mer till att underlätta för företagen, än de åtgärder som vi sett hittills.

Extremt viktigt med tydlighet

Genom att regeringen i kommunikationen kring krisåtgärderna nu är tydliga om vilken period som gäller blir det lättare för företagen att planera likviditetsbehovet, om anställda behöver permitteras, hur mycket ägarna ska skjuta till och om det behövs någon form av nödlån.

Onsdagens krispaket omfattar tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, en statlig lånegaranti, utökat anstånd på momsinbetalningar, ändrade regler för periodiseringsfonder, hyresrabatter för utsatta branscher och ändrade regler för hur företag kan vara vilande. Enligt regeringen och samarbetspartierna kommer förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i extra ändringsbudget ”inom kort”.

Tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna föreslås sättas ner tillfälligt under fyra månader, retroaktivt från mars till och med juni. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift ska betalas och förslaget är att upp till trettio anställda ska omfattas och omfatta den del av en månadslön som inte överskrider 25 000 kronor.

− Att tillfälligt under fyra månader slopa arbetsgivar- och egenavgifter kan bidra till att stärka företagens likviditet i denna tuffa tid. Nedsättningen ska gälla retroaktivt från 1 mars.

Statlig lånegaranti

Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som fått ekonomiska problem på grund av coronavirusets följder, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, men undantag kan göras.

− Det är mycket bra med en förstärkning av den så kallade företagsakuten. Det handlar om att staten garanterar en stor del av utlåningen till företagen. Dessutom blir lånen amorteringsfria under de första 12 månaderna.

Utökat anstånd på momsinbetalningar

Nu utökar regeringen för tredje gången möjligheten att få anstånd på att betala in skatt genom att inkludera de minsta företagen som gör en momsinbetalning per år. Moms som betalas årsvis från och med 27 december 2019 till 17 januari 2021 ska nu gälla enligt förslaget.

Ändrade regler om periodiseringsfonder

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ändras reglerna för periodiseringsfonder så att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Denna kan sedan kvittas mot möjliga framtida förluster.

− Det är viktigt för de 600 000 egenföretagare arbetar och betalas skatt som alla andra, men som ofta bortses ifrån. Däremot är det viktigt att poängtera att detta kan komma att påverka dessa redan utsatta företagares tillgång till socialförsäkringarna.

Hyresrabatt i utsatta branscher

Företag som drabbats hårt av coronakrisen så som hotell, restauranger och sällanköpshandel ska få stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Vilandereglerna ändras

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

−Det har varit akut att ändra reglerna kring vilanderegler för företagare i arbetslöshetsförsäkringen så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggör a-kassa i denna kris. Därför är detta besked mycket välkommet.

Hör av er om ni behöver hjälp att tolka vad som gäller för just ditt företag.

//Dagboken AB