Omställningsstöd för mars och april 2021 – ansök senast 30 juni

Sista ansökan för omställningsstöd för perioderna mars samt april 2021 närmar sig. Om ditt företag ska söka stöd, behöver ansökan för respektive period vara inne hos Skatteverket senast den 30 juni. Vi sammanfattar stödet och vad som kan vara bra att tänka på om du ska ansöka.

Vad innebär omställningsstödet?

Omställningsstödet innebär att du som företagare kan ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i nettoomsättning på grund av corona.

Ansök senast 30 juni

Om ditt företag ska ansöka om omställningsstöd för stödperioderna mars 2021 och/eller april 2021, måste ansökan vara inne senast den 30 juni 2021.

Vem kan ansöka?

Omställningsstödet kan sökas oavsett bolagsform. För att lämna in själva ansökan, behöver du vara något av följande:

  • Enskild näringsidkare
  • Ensam firmatecknare
  • Behörig företrädare (till exempel vd eller särskild firmatecknare)
  • Omställningsstödsombud: Om firman tecknas av flera personer tillsammans behövs ett ombud eftersom det i tjänsten för omställningsstöd inte går att signera gemensamt. Alla firmatecknare behöver skriva under anmälan om ombud.

Dock har inte offentliga verksamheter som till mer än 75 procent finansieras av anslags- eller skattemedel rätt till omställningsstöd.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet via tjänsten Ansök om omställningsstöd på Mina sidor på Skatteverket. Om du ska ansöka för både mars och april behöver du göra separata ansökningar för respektive period.

Revisorsyttrande vid stöd på över 100 000 kr

Om du ansöker om ett stöd på över 100 000 kronor krävs ett yttrande från ett registrerat revisionsbolag eller godkänd eller auktoriserad revisor. Ansöker du om stödet för både mars och april behövs ett yttrande för respektive period bifogas till respektive ansökan.

Omställningsstödet i relation till andra stöd

Har du tidigare fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver du redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du hittar alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst.

Ditt företag får inte ha tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Mer om omställningsstödet

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning i stor utsträckning har minskat under stödperioderna (augusti 2020 till april 2021), jämfört med motsvarande månader under 2019 (den så kallade referensperioden). Minskningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Företaget ska ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020 för att kunna ta del av stödet. Det lägsta stödet som beviljas är 5 000 kronor, och det maximala stödet är 97 miljoner kronor för hela stödperioden (augusti 2020 till april 2021).

Företaget ska ha tappat mer än 30 % i nettoomsättning under de olika stödperioderna (mars samt april 2021) jämfört med referensperioderna (mars samt april 2019) för att kunna söka stödet för mars samt april 2021.

För att kunna få ta del av stödet behöver ditt företag dessutom bedriva näringsverksamhet i Sverige när Skatteverket beslutar om ansökan samt vara godkänt för F-skatt.

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverket.