En skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs i syfte att värna den svenska modellen på arbetsmarknaden. Återinförandet innebär att en skattereduktion kommer ges med 25 procent av den sammanlagda avgiften som en medlem under året har betalat till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation, förutsatt att den sammanlagda avgiften under året uppgår till minst 400 kronor. Återinförandet innebär också att det införs en skyldighet för arbetstagarorganisationer att lämna kontrolluppgift om skattereduktion för fackföreningsavgift. En medlem kan dock begära att någon kontrolluppgift inte ska lämnas till Skatteverket. Dessutom införs en skyldighet att lämna uppgifter i inkomstdeklarationen om medlemsavgifter till utländska arbetstagarorganisationer.

Ändringar: Inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244) Beslutsunderlag: Prop. 2017/18:127 Ikraftträdande: 1 juli 2018 SFS: 2018:625, 2018:626 och 2018:628