Nu är det snart dags för din första avstämning.
Vid avstämningen ska du bland annat meddela den faktiskt arbetade tiden och om du ändrat nivån för korttidsarbetet. Du har också möjlighet att ansöka om ytterligare stöd.När du beviljades stöd för korttidsarbete fick du ett preliminärt beslut från Tillväxtverket. Nu är det snart dags att stämma av det faktiska utfallet bland annat av dina medarbetares arbetade tid jämfört med arbetstiden du angav när du sökte stödet. Du måste göra avstämningen även om utfallet är samma som vid söktillfället.

Du har två veckor på dig att skicka in avstämningen från det datum som står i beslutet om preliminärt stöd. Om du till exempel beviljades stöd från 16 mars ska du göra din avstämning mellan 1-14 juni. Observera att nu gällande lag om korttidsarbete säger att om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

När avstämningen öppnar får du ett nytt mejl med länk till din avstämning.

Om du bytt stödnivå för korttidsarbetet under stödperioden måste du uppdatera ditt avtal

Du kan söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent för maj, juni och juli. Tänk på att du alltid måste uppdatera avtalet om du ändrar nivån för korttidsarbetet.

Läs mer om avtal

 

 

Så går avstämningen till

I avstämning ska du justera uppgifterna som du lämnade i din tidigare ansökan utifrån det faktiska utfallet.

Du kan ändra de här uppgifterna:
• Du kan lägga till nya anställda som omfattas av samma stöd- och avstämningsmånad.
• Avtalsnivå avseende arbetstids- och löneminskning
• Ordinarie lön

Du ska också redovisa följande uppgifter för varje anställd:
• Ordinarie arbetstid (i timmar)
• Faktiska arbetstidsminskningen, det vill säga hur mycket den anställde gått ned i tid under perioden som avstämningen gäller
• Faktisk löneminskning, det vill säga hur mycket den anställde gått ned i lön under perioden som avstämningen gäller
• Antal frånvarodagar som den anställde haft under perioden.

Läs mer om avstämningen

 

 

Semester räknas som frånvaro

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro, eftersom semesterersättning är en del av ersättningen för utförd prestation.

Efter att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det tydligt ska framgå att frånvaro, oavsett skäl, icke är stödgrundande, har Tillväxtverket valt att justera verkets ursprungliga ståndpunkt. Syftet med justeringen är att harmonisera rättstillämpning med lagstiftarens intentioner. All semester ska följaktligen räknas som frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet.

Läs mer om förutsättningar för stödet

 

 

När du gjort din avstämning kan du ansöka om ytterligare stöd

Om ditt företags ekonomiska svårigheter kvarstår kan du söka ytterligare stöd när du gör din avstämning.

Läs mer om avstämningen