Från och med 1 oktober upphör många tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader.

E-tjänsterna ligger dock kvar för att man ska kunna söka ersättning retroaktiv för dagar innan 1 oktober 2021.

Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att Försäkringskassan kommer att återgå till att begära in läkarintyg dag 15 vid ansökan om sjukpenning. Det betyder även att läkarintyg krävs från första dagen vid ansökan om smittbärarpenning. Det kommer också att krävas intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod, om en förälder ansöker om ersättning för vab.

De tillfälliga reglerna i socialförsäkringen infördes för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället men upphör nu alltså att gälla och samma regler som innan pandemin återinförs.