Traktamente är en ekonomisk ersättning som arbetsgivare kan betala ut i samband med tjänsteresor, för att täcka den ökade kostnaden resan innebär för den anställde. Ersättningen gäller till exempel mat, övernattning och småutgifter. Traktamente gäller vid tjänsteresor både inom och utom Sverige, och varierar beroende på resans omfattning.

Det finns olika typer av traktamenten – inrikes och utrikes, skattefria och/eller skattepliktiga, helt eller halvt, och nattraktamente. Om arbetsgivaren står för vissa kostnader i samband med tjänsteresan, till exempel måltider, minskar ersättningen. Vi börjar med vad som gäller för skattefritt traktamente.

När är ett traktamente skattefritt?

För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente behöver tre krav uppfyllas:

 • Minst en övernattning måste ske, vilket innebär att resan sträcker sig mellan kl. 00.00 till 06.00. Om tjänsteresan inte innebär en övernattning räknas den som ett så kallad endagstraktamente.

 • Tjänsteresan är förlagd till en ort som ligger mer än 50 kilometer från den ordinarie arbetsplatsen eller bostaden (även kallat verksamhetsorten).

 • Tjänsteresan behöver styrkas med ett underlag, till exempel en reseräkning. Där framgår vem som har rest, vart den anställde har rest samt när resan påbörjades och avslutades.

Traktamentet för en hel dag inom Sverige under inkomstår 2023 är 260 kronor. Schablonbeloppen för skattefritt traktamente varierar, beroende på resans omfattning. Efter tre månader med traktamente på samma ort får den anställde 70 procent av normalbeloppet per hel dag, och efter två år 50 procent per hel dag.

 • Hel dag: 260 kr

 • Halv dag: 130 kr

 • Efter tre månader: 182 kr

 • Efter två år: 130 kr

 • Nattraktamente: 130 kr

Om du som arbetsgivare inte har någon kostnad för boende för den anställde kan arbetsgivaren betala ut ytterligare ett traktamente, ett så kallat nattraktamente, på 130 kronor. Ett exempel är när en anställd istället för att bo på hotell bor hos en släkting. Det så kallade nattraktamentet gäller när resan sträcker sig över natten, från 00.00 till 06.00.

Hel eller halv dag? Klockslagen att ha koll på

Det finns brytpunkter som styr om det är ett helt eller halvt traktamente den anställde har rätt till.

 • Hel dag: Avresa före klockan 12.00 och hemkomst efter klockan 19.00

 • Halv dag: Avresa efter klockan 12.00 eller hemkomst före klockan 19.00

Ersättningen sjunker när arbetsgivaren står för mat

När arbetsgivaren står för den anställdes måltider under tjänsteresan, minskas det skattefria traktamentet – eftersom den anställde inte har behövt lägga pengar på måltider (och inte haft några ökade kostnader). Det kan också bli aktuellt att förmånsbeskatta kosten.

Förmånsbeskattning när någon bjuder

Förmånsbeskattning innebär att en anställd, förmånstagaren, betalar skatt för förmåner som den får tack vare sitt jobb, och som enligt reglerna är skattepliktiga. Om förmånen obligatoriskt ingår i ett pris (såsom frukosten allt som oftast gör på ett hotell) ska den inte förmånsbeskattas.

I tabellen kan du se när traktamentet för inrikes tjänsteresa ska minskas samt när kosten ska förmånsbeskattas.

Minskning av traktamente Förmånsbeskattning
Fri kost under tjänsteresa Ja Ja
Hotellfrukost som obligatoriskt ingår i rumspriset Ja Nej
Kost på allmänna transportmedel som obligatoriskt ingår i priset Nej Nej
Extern representation Ja Nej
Intern representation Ja Nej

Traktamentet minskar – men med hur mycket?

När tjänsteresan sker inrikes ska traktamentet minskas enligt följande. Observera att det är minskningen som redovisas i kronor, och att minskningen utgår från maxbeloppet på det skattefria inrikestraktamentet (260 kronor år 2023).

Inkomståret 2023

Maxbelopp (260 kr) 70 % (efter 3 mån) 50 % (efter 2 år)
Frukost, lunch och middag 234 kr 164 kr 117 kr
Lunch och middag 182 kr 127 kr 91 kr
Lunch eller middag 91 kr 64 kr 46 kr
Endast frukost 52 kr 36 kr 26 kr

Traktamente för tjänsteresor utomlands

Traktamente för utrikes tjänsteresor är också skattefritt, och fungerar enligt samma schablon-princip som traktamente inom Sverige. Varje land är försett med ett schablonbelopp, även kallat normalbelopp, som baseras på hur mycket levnadskostnaderna ökar när du vistas i landet. En hel dag ger ett normalbelopp och en halv dag ett halvt normalbelopp.

Du hittar listan över schablonbelopp per land på Skatteverkets sida.

Eget boende utomlands

Om du som arbetsgivare betalar traktamente till en anställd under en tjänsteresa utomlands, och den anställde skaffar eget boende, kan du betala ett skattefritt nattraktamente motsvarande traktamente för en halv dag i det aktuella landet.

Om kost ingår

När kost ingår reduceras utlandstraktamentet enligt följande (inkomstår 2023):

 • Fri kost: 85 procent

 • Lunch och middag: 70 procent

 • Lunch eller middag: 35 procent

 • Endast frukost: 15 procent

Läs mer om utrikestraktamente på Skatteverket.

Då beskattas traktamentet

Överskrider man det skattefria traktamentet så behandlas det som vanlig lön. Om företaget vill betala den anställda mer än det aktuella beloppet för skattefritt traktamente, blir den överskjutande delen skattepliktig.

Traktamenten som betalas ut vid endagstraktamente (utan övernattning) hanteras som vanlig lön – arbetsgivaren ska alltså betala skatt och andra avgifter, till exempel arbetsgivaravgift. Det finns alltså ingen avdragsrätt för ökade levnadskostnader vid endagtraktamente.

Kan traktamente betalas ut vid sjukdom under tjänsteresan?

Om en anställd blir sjuk under tjänsteresan och tvingas stanna på arbetsorten kan du som arbetsgivare betala ut skattefritt traktamente – den anställde anses fortfarande vara på tjänsteresa.

Sammanfattning av traktamente

 • För skattefritt traktamente krävs minst en övernattning, att resan går till en plats minst 50 km från hemmet/jobbet och att det är en tjänsteresa med ett underlag.

 • Under inkomstår 2023 är det skattefria traktamentet för en heldag inom Sverige 260 kronor.

 • Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl. 12.00. Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl. 19.00

 • Vid endagstraktamente (ingen övernattning) hanteras traktamentet som vanlig lön.

 • När arbetsgivaren står för den anställdes måltider under tjänsteresan, minskas det skattefria traktamentet. I vissa fall ska fri kost förmånsbeskattas.

 • Om en måltid obligatoriskt ingår i ett pris (till exempel hotellfrukost) ska den inte förmånsbeskattas, men avdrag ska göras om skattefritt traktamente betalats ut.

 • Traktamente för utrikes tjänsteresor är också skattefritt, och fungerar enligt samma schablon-princip som traktamente inom Sverige, men med andra procentsatser för avdrag.

 • Varje land har ett schablonbelopp, även kallat normalbelopp.

 • Arbetsgivaren kan betala ut skattefritt traktamente även när en anställd blir sjuk under tjänsteresan.

 

Höjd milersättning 2023

Milersättning, eller bilersättning som det också kallas, är en skattefri kostnadsersättning eller traktamente som arbetsgivaren betalar ut till medarbetare som kör egen bil i jobbet. Det kan låta svårt och krångligt. Men buckle up, häng med, så guidar vi dig genom milersättning och Skatteverkets regler på ett lättbegripligt sätt.

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen.

Nu börjar en ny era.

Processen har varit utdragen, men i maj 2022 lämnade regeringen in en proposition till riksdagen med ett färdigt förslag om att förändra reseavdraget för att bättre passa dagens situation.

Flera delar av förslaget har nu antagits och börjar gälla från och med 1 januari 2023.

Belopp för milersättning 2023

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol).
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Sänkt drivsmedelsskatt

Från och med 1 januari 2023 sänks energiskatten på diesel och bensin med 80 öre per liter (utifrån skattesatserna som med indexering skulle gällt det datumet). Med momsen innebär det att priset på bensin och diesel tros sänkas med ungefär 1 krona per liter vid pump. Sänkningen av drivmedelsskatten är tillfällig och gäller i 3 år.

Då har du rätt till skatteavdrag för milersättning

Reseavdraget behåller sin form. Du som kör bil i jobbet har alltid rätt till skattefri milersättning, antingen direkt utbetald av din arbetsgivare, eller som skatteavdrag i deklarationen.

För att få skatteavdrag för milersättning måste du uppfylla följande kriterier:

 • Du har inte fått milersättningen utbetalad löpande av din arbetsgivare under året
 • Du har rätt till skatteavdrag för resor till och från jobbet om:
 1. Avståndet mellan din bostad och arbetsplats är minst 5 km
 2. Du gör en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för resorna jämfört med kollektivtrafik
 3. Det saknas kollektivtrafik där du bor

Du kan bara få skatteavdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kronor.

Fråga oss om ni blir osäkra så guidar vi er så det blir rätt//Dagboken AB