Dagboken AB stödjer kvinnogrupper i fundacion progresar i Guatemala. Kristina Boman, civilekonom och entreprenör, har under många år engagerat sig för att hjälpa fattiga Mayaindianer i Guatemala. 2009 startades två projekt, ett jordbruksprojekt där 350 fattiga familjer fick stöd och ett kvinnoprojekt som nu omfattar 1000 kvinnor och där målet är att nå 5000 kvinnor. Idén går ut på att alla startar sitt eget lilla företag och där de får lån från Fundacion progresar som de sedan använder till att driva sin verksamhet och få in pengar. Kristina tjänar inga pengar själv utan alla donationer går tillbaka till projektet när kvinnorna betalar tillbaka sina lån och hjälper då andra kvinnor att starta upp eget. Vill du veta mer eller vill ditt företag också hjälpa till? Läs mer på http://fundacionprogresarguatemala.org eller hör av er så förmedlar vi kontakt med Kristina Boman.