Regeringen har i en promemoria föreslagit slopat avdrag för måltider i samband med representation. Momsmässigt utvidgas dock avdraget och får högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle. Avdragets storlek varierar beroende på vilken momssats som gäller vid respektive tillfälle. De nya reglerna föreslås gälla från och med 1 januari 2017.

 Inkomstskattemässigt ska det inte längre vara möjligt att göra avdrag för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. För enklare förfriskningar och förtäring av mindre värde gäller fortfarande avdragsrätt. Exempel på enklare förfriskningar och förtäring av mindre värde är läskande dryck (dock inte öl, vin eller sprit), kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. För att få avdrag för sådan enklare förtäring får avdraget inte överstiga ett skäligt belopp. Utgiften för representationen måste precis som enligt nuvarande regler ha omedelbart samband med näringsverksamheten.

 Bakgrunden till förändringarna av reglerna är att de svenska momsreglerna ska harmonisera med EU-rätten och samtidigt förenkla tillämpningen av reglerna.