Kort sammanfattning av förslag till nya skatteregler för aktiebolag

Förslag:

 • Sänkt bolagsskatt till 20 procent
 • Avdragsförbud för ränta i gränsöverskridande situationer
 • Begränsningar av ränteavdrag i bolagssektorn
 • Skatteregler för finansiella leasingavtal
 • Ändrade regler värdeminskningsavdrag avseende hyreshus
 • Justering av reglerna för periodiseringsfonder
 • Tillfällig begränsning av tidigare års underskott i form av övergångsregler

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018

Vad innebär reglerna – vinnare och förlorare

 • Obelånade företag som går med vinst får en skattesänkning
 • Bolag med lån kan få en ökad skattekostnad, vissa får en kraftigt ökad skattekostnad
 • Bolag som idag har sparade underskott från föregående år kan komma att tvingas betala skatt
 • Bolag som har finansiell leasning kommer att tvingas hantera den som finansiell leasing även skattemässigt

Vill du veta mer  – välkommen att kontakta oss så går vi igenom hur förslaget skulle påverka just ditt företag