Riksdagen har beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje individuell anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

Istället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma över samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd.

Syftet med lagändringen är bl.a. att förbättra myndigheternas kontrollmöjligheter.

För vilka och när

De nya reglerna för redovisning av arbetsgivardeklaration sker i två steg.

1 juli 2018 ska företag som i dag för personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. 1 januari 2019 börjar reglerna gälla övriga arbetsgivare – och berör totalt 400 000 företag.

Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

Uppgifter som ska lämnas på individnivå

Uppgifter som ska lämnas på individnivå i skattedeklarationen är bland annat:

  • skattepliktiga och skattefria ersättningar för arbete (t ex löner, förmåner, sjuklön)
  • skatteavdrag
  • ersättning som är underlag för särskild inkomstskatt (SINK)
  • underlag för husarbete
  • ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift
  • hyresersättningar.

Det är alltså ungefär samma uppgifter som idag lämnas i den årliga kontrolluppgiften.

Årlig kontrolluppgift slopas

Om ersättningar har redovisats månatligen i arbetsgivardeklarationen behöver inte någon årlig kontrolluppgift lämnas.

Ersättningar som inte är underlag för skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter behöver inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Om en arbetsgivardeklaration måste lämnas för vissa anställda så kan arbetsgivaren frivilligt lämna uppgifter i arbetsgivardeklarationen om sådana ersättningar till andra anställda som annars skulle ha behövt redovisas i en årlig kontrolluppgift.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för mer information om vad som gäller för just ditt företag.