Nu får du äntligen slänga bokföringen för 2009 och tidigare år. Det inbegriper verifikationer (fakturor, kvitton etc), bokföringsrapporter, bokslut och inkomstdeklarationer. Det är möjligt 7 år efter året du hade bokslut.

Enligt bokföringslagen (BFL) måste du spara bokföringen till och med det sjunde året efter utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades. Det har ingen betydelse när under året du hade bokslut, alla balansdagar under 2009 behandlas lika.

Exempel:

  • Räkenskapsår 1 juli 2008 – 30 juni 2009: Räkna 7 år från utgången av 2009, dvs. från den 31 december 2009
  • Räkenskapsår 1 januari 2009 – 31 december 2009: Räkna 7 år från utgången av 2009, dvs. från den 31 december 2009
    • 7 år från den 31 december 2009 har gått den 31 december 2016
    • Från den 1 januari 2017 får du slänga bokföringen för 2009

Bokföringsmaterial som finns på datafiler måste sparas enligt samma regler. Har du skannat eller fotograferat verifikationer till PDF-filer, JPG-filer etc. från 2009 får filerna alltså raderas först den 1 januari 2017.

Sjuårsregeln finns i 7 kap. 2 § BFL.

Tänk på att när du slänger bokföring kan det vara känslig information om andra läser den. Se därför alltid till att bokföringen makuleras när den slängs, antingen i din egen dokumentförstörare eller genom att lämna papperen till företag som förstör handlingarna på ett säkert sätt.

Du bör tänka på en sak till innan du slänger bokföring och raderar datafiler. Finns det någon handling som du kan behöva spara längre tid än vad bokföringslagen säger?

Exempel är avtal med mera om köp av värdepapper eller köp och förbättringar för fastighet och bostadsrätt. Även efter försäljning kan just dessa handlingar behöva sparas, eftersom du kan ha en ansvarsperiod som löper ett antal år till.

Har du frågor – hör av dig!