1 januari 2017 blir det nya regler kring dricksen

Följande gäller för medarbetare (anställda) respektive arbetsgivare:

  • Medarbetarna bestämmer hur dricksen ska fördelas.
  • Arbetsgivaren ser till att kassaregistret har en dricksknapp.
  • När medarbetarna har bestämt hur dricksen ska fördelas så ska arbetsgivaren upprätta en policy som samtliga medarbetare ska skriva under. Policyn ska revideras varje kvartal och skrivas under av samtliga på nytt vid varje revidering.
  • Vid varje löneutbetalning så ska arbetsgivaren betala ut dricksen netto till respektive anställd.
  • Medarbetaren tar upp dricksen i sin deklaration, arbetsgivaren betalar inga sociala avgifter.
  • Det är viktigt att arbetsgivaren informerar sin personal om att dricksen ska tas upp i deklarationen som inkomst av tjänst.

OBS!!! Om ni som arbetsgivare bestämmer hur dricksen ska betalas ut så betraktas det som lön med sociala avgifter.