Om du har anställda i ditt bolag börjar det bli dags att förbereda inför det nya löneåret 2018. Det finns en hel del saker du behöver tänka på och uppgifter som du behöver lämna in. För att du ska slippa oroa dig för att missa något viktig moment, har vi sammanställt en checklista på hur du går till väga, vad du bör tänka på samt i vilken turordning.

 1. Avsluta lönekörningar för 2017
  För att kunna lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket behöver alla utbetalda löner för 2017 vara klara. Se till att sista arbetsgivardeklarationen är inlämnad till Skatteverket och att denna blivit bokförd.
 2. Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket
  Se till att dina redovisade arbetsgivardeklarationer för 2017 stämmer överens med kontrolluppgifterna för 2017 innan de lämnas in. Senast den 31 januari 2018 ska de ha kommit in till Skatteverket. Kontrolluppgifterna kan lämnas in via filöverföring eller på pappersblankett (vid inlämning via pappersblankett måste sammandrag bifogas).
 3. Rapportera uppgifter till Fora
  Fora administrerar vissa kollektivavtalade försäkringar. På Foras hemsida rapporteras både slutliga löner för föregående år och preliminära löner för innevarande år. Uppgifterna kan lämnas in fr.o.m den 2 januari t.o.m 31 januari 2018.
 4. Collectum
  Sammanställ det löne- och pensionsunderlag som ska rapporteras årsvis till Collectum för hela 2017, senast den 31 januari 2018.
 5. Skapa nytt år i löneprogrammet
  Behöver du skapa upp ett nytt löneår är det dags att göra det i ditt löneprogram. Detta för att du ska kunna betala ut lön till dina anställda i januari.
 6. Läs in CSR-svar
  Har du skickat in en CSR förfrågan till Skatteverket och fått svar är det dags att läsa in dem nu. Se till att allt för året 2017 är klart innan de läses in. Tänk också på att detta måste göras innan du skapar första löneutbetalningen för 2018.
 7. Uppdatera bilförmånsvärdet
  Bilförmånens värde bygger på schablonvärden från Skatteverket. Inför året 2018 behöver du därför se över så att förmånsvärdet stämmer. Har du dessutom anställda som använder företagets bil för privat bruk? Var uppmärksam på att Skatteverket fr.o.m den 1 januari 2018 inför en ny förmån avseende trängselskatt vid privat körning med förmånsbil.
 8. Skapa januarilönen för 2018
  När ovan punkter är gjorda är det dags att göra i ordning årets första lönebesked för 2018. Normalt lämnas reseräkningar för gjorda tjänsteresor i efterskott. Det kan innebära att reseräkningar för resor under december betalas ut i januari året därpå. Skulle de skattefria beloppen för traktamenten och bilersättningar ändras mellan åren, är det de belopp som gäller för det år då resan genomfördes som ska betalas ut. Detsamma gäller exempelvis OB-tillägg.
 9. Skapa semesterskuldlista/semesterårsavslut
  Har du ett bokslutsår som sträcker sig t.o.m 2017-12-31 bör du ta ut en semesterskuldlista per 2017-12-31 för de anställda i ditt företag, till bokslutet. Har du även ett semesterår enligt kalenderår (januari – december) är det dags att göra ett semesterårsavslut. Tänk på att alla avvikelser som t.ex. semesteruttag, tjänstledighet eller annat som påverkar semesteråret finns registrerat (se punkt 1 ovan) i ditt löneprogam innan du gör ett semesterårsavslut.

Vi hjälper självklart till med ovan till våra kunder om så önskas, några av er har redan denna service men är det någon annan som önskar hjälp….hör gärna av er.

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni får ett riktigt bra och lyckosamt 2018!