De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor. Om det inte finns någon verklig huvudman så ska även det anmälas.

Det är gratis att anmäla detta till Bolagsverket till och med den 1 februari 2018, därefter kommer det att bli avgiftsbelagt. En behörig företrädare eller bolagets vd kan göra registreringen.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Det är obligatoriskt att anmäla i Bolagsverkets e-tjänst på bolagsverket.se. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

Varför måste du anmäla det här?

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enskilda näringsidkare, enkla bolag, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman,  är INTE berörda av nya lagen.

Vill du veta mer om anmälan av verklig huvudman eller är du osäker på om ditt bolag berörs, hör av dig till oss eller se vidare på: http://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman